HR-frågor i Coronatider #1

Saker som du som startup eller snabbväxande bolag funderar på just nu!?

Hej,

I det här brevet försöker vi sammanfatta dels vad som gäller kring de nya reglerna som införts till följd av Corona och dels ge en del tips och råd till dig som arbetsgivare.

Att Corona-viruset påverkar oss alla på något sätt har vi nog alla förstått nu. Det är viktigt att ta oro från våra medarbetare på allvar och ta upp frågan i olika sammanhang med regelbundenhet så att alla får uttrycka sina tankar och känslor.

Vi tänker att vi skickar dessa mail med viss regelbundenhet, då saker ändras snabbt.

Share


För att dra vårt strå till stacken erbjuder vi under mars och april en gratis HR-hotline för att svara på frågor relaterade till corona (arbetsrätt, krishantering ledarskap etc.) för företag upp till 50 medarbetare som inte har HR-stöd idag.

Kontakta Emmy Karnerud (0793 00 77 07) eller 
Elin Hartelius (0793-14 02 00) så hjälper de er så gott de kan/hinner.

Kontakta mig


Rubriker:

 1. Anstånd om att betala skatt

 2. Korttidspermittering

 3. Karensavdrag

 4. Att jobba tillsammans hemifrån

 5. Struktur för att jobba hemma

Vad gäller just nu?

Regeringen har tagit en rad beslut kring stödpaket till företag för att säkra våra arbetstillfällen under Corona-pandemin.

1. Anstånd om att betala skatt

Innebär i princip ett lån med låg ränta från staten då man skjuter upp att betala arbetsgivaravgifter och skatter.

Länk.

2. Korttidspermittering

Info från Vinge (stort tack👍).

Kortidspermittering är något arbetsgivare kan söka om hos Tillväxverket från och med 7:e april, men gäller retroaktivt från 16:e mars.

 • Genom förslaget kan arbetsgivare minska sina lönekostnader med hälften (upp till ett lönetak per anställd om 44.000 kronor per månad), samtidigt som arbetstagarna får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna undvika arbetsbristuppsägningar.

 • Stödet söks hos Tillväxtverket. I ansökan måste arbetsgivaren bl.a. visa att: 
  - Arbetsgivaren upplever ekonomiska svårigheter som är tillfälliga och allvarliga
  - Svårigheterna har orsakats av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll
  - Arbetsgivaren redan har vidtagit andra åtgärder, t ex sagt upp ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd
  - Arbetsgivarens verksamhet är långsiktigt konkurrenskraftig
  - För företag utan kollektivavtal krävs att minst 70 % av de anställda genom individuella avtal har gått med på arbetstidsreduktionen.

 • För företag med kollektivavtal krävs att centrala och lokala avtal om korttidspermittering finns på plats

 • Man kan räkna med att Tillväxtverket inom kort kommer att gå ut med närmare information om hur man går tillväga för att söka stödet

 • Arbetsgivaren betalar hela den överenskomna lönen under stödperioden, dvs förskotterar statens del. Det kan dröja innan staten betalar sin del.

 • Ansökan öppnar den 7 april. Stödet tillämpas dock retroaktivt från den 16 mars och kommer att gälla under hela 2020.

Vinge 200317: Regeringen presenterar nytt system för stöd vid korttidspermittering

Vinge 200318: Fördjupning - ”coronaviruset” ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Krisinformation från svenska myndigheter.

3. Karensavdrag & läkarintyg 

Regeringen har nu beslutat att sjuklönelagen inte ändras; arbetsgivare ska även fortsättningsvis göra karensavdrag. Det blir sedan Försäkringskassan som i efterhand betalar sjukpenning för ”karensdagen”. Individen får alltså ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. De nya reglerna avses gälla retroaktivt fr o m den 11 mars och t o m den 11 maj  (kan  naturligtvis komma att förlängas). 

Beträffande krav på läkarintyg (fr o m åttonde sjukdagen) i sjuklönelagen kommer regeringen att föreslå att detta krav tillfälligt slopas under sjuklöneperioden. I vad mån denna förändring kommer att ha retroaktiv verkan anger inte regeringen. Ett konkret lagförslag kommer att lämnas till riksdagen snarast. 

Detta enligt arbetsrättsexperten Tommy Isseskog.

4. Att jobba tillsammans hemifrån 

Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att jobba hemma i den mån det går. 
Och för att inte tappa fart och kontakt med varandra under tiden de flesta jobbar hemma är det bra med en kort "check in" varje morgon via exempelvis teams, Slacks tandem, zoom eller annan valfri digital kommunikationskanal. 

Det gör att vi lär känna varandra på ett annat sätt och det leder till att alla känner sig lite mer sedda.

Vi tappar inte teamkänslan 

Det blir enkelt forum att ställa frågor i.

Exempel på agenda:

 • God morgon, vi börjar med att gå laget runt och berättar hur vi har det.

 • Vad gjorde jag igår och vad planerar jag göra idag?

 • Är det något jag behöver hjälp med?

 • Frågor

 • Man kan också lägga till en rolig ”lära känna mig på ett nytt sätt”: Ex att man får visa hur man bor, eller hur ens katt ser ut, min favorittavla, eller min frukostbricka 😉

Det gör också att vi kan vänja oss att jobba remote, vilket kan vara positivt på sikt.

5. Struktur för att jobba hemma

När vi jobbar hemma är det viktigt att ha struktur. Arbetsdagen ska börja och den ska sluta. Inte flyta ihop med fritid.

Bra tips från Ann-Sofie Forsmark.

 • Fokusera på arbetsuppgifterna du ska göra under dagen. 

 • Gör ett schema med tider inkl pauser. Ett förslag är sjok om 25-90 minuter med några korta pauser (mer om dem imorgon) på 5 minuter och 2-3 längre för mat och rörelse. 

 • Skriv ned vad som ska göras och hur lång tid du ska lägga på det. Bryt ned en stor uppgift till mindre beståndsdelar och bara sätt igång! 

 • På morgonen är hjärnan mest utvilad så börja med det som kräver mest fokus och koncentration . 

 • Senare på dagen är hjärnan lite trött och "släpper" på spärrarna och då kan du bli mer påhittig och kreativ. Och dessutom göra mer rutinuppgifter. 

 • Kolla inte brevlådan flera gånger per dag som en kärlekskrank tonåring på 70-talet, läs mail några gånger per dag. 

 • Avsluta dagen tydligt. Bocka av det du gjort, påbörjat, kommit vidare med. Om du har klart för dig vad du behöver fokusera på i morgon- skriv ned det så du kan strukturera upp det på morgonen. 

Sköt om dig!